Een uniek stageaanbod

Een verrassende mix van stageplaatsen

Omwille van onze specifieke visie op ouderenzorg, de jarenlange ervaring met kleinschalig genormaliseerd wonen en de diverse doelgroepen valt er in de vier huizen van Woonzorgnet-Dijleland heel wat te ontdekken en te leren. Onze stageplaatsen zijn dan ook erg gegeerd.

We bieden tal van zorggerichte stagemogelijkheden aan: zorgkunde, verpleegkunde, maatschappelijk werk,  voedings- en dieetkunde, gezinswetenschappen, ergotherapie, orthopedagogie en kinesitherapie.

Maar ook studenten uit andere opleidingen vonden hier al hun stageplaats: muziektherapie, psychologie,  personeelswerk, office en logistiek management, technische richtingen.

Ontdek hoe ouderenzorg anders kan

We garanderen je een pak ervaring over hoe warme zorg vanuit de werkingsprincipes van kleinschalig genormaliseerd wonen gerealiseerd wordt en hoe je diverse thema’s uit je studie in de praktijk kan toepassen.

De doelgroep is afhankelijk van de locatie en de woning waar je stage loopt.  Variërend van somatische zorg tot comfortzorg en de specifieke begeleiding van personen met dementie ligt de focus steeds op kwaliteit van wonen en leven.

Je krijgt kansen om je te verdiepen in specifieke topics die aanleunen bij jouw studie. We denken hier aan bv. vroegtijdige zorgplanning, wondzorg, ethische vraagstukken, familiewerking,  vrijheidsbeperkende maatregelen en zoveel andere interessante onderwerpen.

Door echt mee te draaien doe je veel ervaring op over samenwerken, en verbindende communicatie:  de sleutels van goede zorg.

Onze unieke benadering van leren en groeien

  • Je maakt deel uit van een klein team dat dicht bij de bewoner staat. Collega’s staan van bij aanvang voor je klaar.
  • We streven ernaar dat je op het einde van de stage effectief verantwoordelijkheden kan opnemen.
  • Je krijgt ruimte voor autonomie en initiatief. Studenten kijken vaak met een andere blik en brengen frisse ideeën binnen. Wij staan hier absoluut voor open.
  • Je mag al eens een steekje laten vallen, maar we verwachten tijdens jouw stagetraject wel een groeiproces.
  • Je krijgt voldoende kans tot zowel professionele vakinhoudelijke groei als persoonlijke ontwikkeling.
  • In overleg kan jouw bachelorproef gekoppeld worden aan de stage.

Ons engagement naar elke stagiair

Een leerschool die je later in je professionele carrière kan inzetten, kortom: een boeiend leertraject.

  • Een stage waar je kan ontdekken dat ouderenzorg zoveel meer is dan wat je aanvankelijk dacht.
  • Een begeleiding van een deskundig en betrokken team, mentoren en coaches.
  • Eerlijke feedbackmomenten met het oog op groei.
  • De mogelijkheid tot een studentenjob of wie weet een vaste job.

Onze huizen

De Wingerd

Wingerdstraat 14
3000 Leuven

www.wingerd.info

Dijlehof

Minderbroedersstraat 9b
3000 Leuven

www.dijlehof.be

Keyhof

Stroobantsstraat 75
3040 Huldenberg

www.keyhof.be

Ter Meeren

Wolfshaegen 186
3040 Huldenberg

www.termeeren.be

Scroll to Top