Kijk kritisch om je heen, ga niet zomaar met de stroom mee, kom proeven.

Sophie, verpleegkundige Dagcentrum

“Met kleine dingen het verschil maken.”

Tijdens haar stageperiode als sociaal verpleegkundige werd Sophie totaal verrast door de sfeer en de kwaliteit van zorg. Het idee om op een acute dienst in het ziekenhuis te gaan werken liet ze varen. Een aantal jaar geleden zette Sophie haar schouders onder het toen pas opgestarte dagcentrum. 

Wat maakt jouw werk hier zo bijzonder  ?

Alle huizen van Woonzorgnet-Dijleland zetten erg in op de kwaliteit van wonen en zorg voor de bewoner en op het welzijn van medewerkers. Men blijft hier ook nooit bij de pakken zitten. Elke nieuw idee kan aangebracht worden, we zoeken graag oplossingen, proberen nieuwe dingen uit en zijn best creatief en innovatief. Ook de luisterbereidheid en het aanwezige respect zijn hier erg aanwezig en dit straalt zich ook uit naar bewoners en familie. Iedere simpele vraag of bezorgdheid kan hier besproken worden.

Wat maakt de werking in het dagcentrum zo bijzonder?

De zorg en de daginvulling worden hier vanuit een geïntegreerd team rondom de bezoeker georganiseerd. Tegelijk  voer ik vanuit mijn studie en expertise alle verpleegkundige acties uit en onderhoud ik de contacten met de professionele partners zoals de thuiszorg en de artsen. We vertrekken in onze werking vanuit onze talenten.  In het opbouwen van een vertrouwensband met familie komt mijn empathisch talent tot z’n recht. Ik krijg hier dan ook alle ruimte voor.

Wat maakt je gelukkig in je werk?

Ik geniet ervan om met kleine dingen voor de bezoeker, de mantelzorger en mijn collega’s het verschil te maken. Een goede babbel en een humoristische insteek kunnen zoveel betekenen.

Welke boodschap wil je aan jonge mensen geven?

Kijk bij je stage- of werkkeuze kritisch om je heen en ga niet zomaar met de stroom mee. Er zijn woonzorgcentra die er uit springen en innoverend zijn. Zoek ze op, ga proeven en durf je horizon te verruimen. Heb ook aandacht voor je persoonlijke groei: verbindend communiceren en betrokkenheid zijn uiteindelijk de sleutels voor goede zorg.

Scroll to Top